05.10.2018.

Jedna predizborna i od mene

#ijasamiskra

Naravno, šta bih drugo bila.